لوگوی سایت
akse film Amoozeshi

پلی بکهای 6/8

مقابل اسم هر پلی بک علامت مثلث برای PLAY و علامت مربع فلشدار برای دانلود وجود دارد.
انتهای آخرین پلی بک این دسته ، شماره صفحات بعد وجود دارد.
ساقیا
بیکلام کی بهتر از تو عارف
عاشقت شدم فرزاد فرزین
با من میرقصی سامی -تهی
جونم به چشمات سعید شهروز
آهنگ شاد خواستگار (داماد) شماعی زاده
بگو دوست دارم پارتی ۵ حمید اصغری
بازار خرمشهر محسن چاووشی
عشق و تمنا امید
چه دلنواز اومدم اما با ناز اومدم