لوگوی سایت
kordi

پلی بکهای کردی؛پلی بکهای لری

مقابل اسم هر پلی بک علامت مثلث برای PLAY و علامت مربع فلشدار برای دانلود وجود دارد.
انتهای آخرین پلی بک این دسته ، شماره صفحات بعد وجود دارد.
پلی بک لری,آهنگ بیکلام لری صیاد با تنظیم با کیفیت و عالی
پلی بک کردی,آهنگ بیکلام کردی,گندم سجاد رزمجو
پلی بک,آهنگ بیکلام لرى ,رعنا+آهنگ اصلی و باکلام
پلی بک آهنگ بیکلام لری -ای گل نازوم-شاد ومهیج(آهنگ باکلام اصلی ارسال میشود)
پلی بک آهنگ بیکلام بیوفا دنیا مشابه آرزو داشتم(+آهنگ اصلی)
پلی بک آهنگ بیکلام کردی چشای تو مسعود جلیلیان( +آهنگ اصلی)
پلی بک آهنگ بیکلام لک دوسم نیری حسین کولیوند( +آهنگ اصلی)
پلی بک آهنگ بیکلام کردی پاتوق مسعود جلیلیان( +آهنگ اصلی)
پلی بک آهنگ بیکلام کردی پری محسن لرستانی( +آهنگ اصلی)
پلی بک کردی آهنگ بیکلام آرزو داشتم معین