لوگوی سایت
kordi

پلی بکهای کردی؛پلی بکهای لری

مقابل اسم هر پلی بک علامت مثلث برای PLAY و علامت مربع فلشدار برای دانلود وجود دارد.
انتهای آخرین پلی بک این دسته ، شماره صفحات بعد وجود دارد.
پلی بک لری,آهنگ بیکلام لری صیاد با تنظیم با کیفیت و عالی
پلی بک آهنگ بیکلام بیوفا دنیا مشابه آرزو داشتم(+آهنگ اصلی)
پلی بک کردی آهنگ بیکلام آرزو داشتم معین