لوگوی سایت
NERO_MRT

پلی بکهای ترنس، تکنو ، راک،اسپگنول ، بیت

مقابل اسم هر پلی بک علامت مثلث برای PLAY و علامت مربع فلشدار برای دانلود وجود دارد
چشمای من میل به گریه داره با تنظیمی متفاوت
یوسف گم گشته
محکوم عشق حبیب
همینی که هست محمد علیزاده