لوگوی سایت
NERO_MRT

پلی بکهای ترنس، تکنو ، راک،اسپگنول ، بیت

مقابل اسم هر پلی بک علامت مثلث برای PLAY و علامت مربع فلشدار برای دانلود وجود دارد
بیکلام چتر خیس حامد همایون بصورت دی جی
هوشمند عقیلی بیکلام فردا تو میایی
محمد علیزاده جز تو
محمد علیزاده کجا میری
چشمای من میل به گریه داره با تنظیمی متفاوت
یوسف گم گشته
محکوم عشق حبیب
همینی که هست محمد علیزاده