لوگوی سایت
NERO_MRT

پلی بکهای ترنس، تکنو ، راک،اسپگنول ، بیت

مقابل اسم هر پلی بک علامت مثلث برای PLAY و علامت مربع فلشدار برای دانلود وجود دارد
پلی بک آهنگ بیکلام دنیا زتو سیرم جبلی (تنظیم جدید ومتفاوت)
پلی بک آهنگ بیکلام دوسم نداشتی امید (تنظیم فوق العاده و جدید)
پلی بک آهنگ بیکلام قلندر امید
چشمای من میل به گریه داره با تنظیمی متفاوت
یوسف گم گشته