لوگوی سایت
۳-۱-۲

پلی بکهای استانبولی و عربی

مقابل اسم هر پلی بک علامت مثلث برای PLAY و علامت مربع فلشدار برای دانلود وجود دارد
پلی بک Ichim Ichim از Gunel (آهنگ اصلی ارسال میشود)
پلی بک بیکلامBabayim ابراهیم تاتلیسس(آهنگ اصلی ارسال میشود)
پلی بک Aldama bani از Gulsanam(آهنگ اصلی ارسال میشود)
داغلار اوی محسون
آرامام ابراهیم تاتلیسس