لوگوی سایت
۱۳۱۳۸۶۹۳۹۹_Logo_-__Logo_-__Logo_-__Logo_18

پلی بکهای Slow

مقابل اسم هر پلی بک علامت مثلث برای PLAY و علامت مربع فلشدار برای دانلود وجود دارد
آره عاشقتم سعید شهروز
دار مکافاته دنیا -سعید شهروز -اجرای کامل آکوردهای پیانو
غربت
کی اشکاتو پاک میکنه
جاده یکطرفه مرحوم پاشایی
تانگو رقص آخر