لوگوی سایت
۱۳۱۳۸۶۹۳۹۹_Logo_-__Logo_-__Logo_-__Logo_18

پلی بکهای Slow

مقابل اسم هر پلی بک علامت مثلث برای PLAY و علامت مربع فلشدار برای دانلود وجود دارد
پلی بک,آهنگ بیکلام به من نگو دوست دارم , داریوش
پلی بک,آهنگ بیکلام ,ستاره,سیاوش قمیشی
پلی بک آهنگ بیکلام شهزاده رویا شهاب حسینی+نسخه گیتاری(زیبا و احساسی)
پلی بک آهنگ بیکلام دلم شکست-بسیار زیبا و احساسی
پلی بک آهنگ بیکلام موی سپید از گلپا بسیار زیبا و احساسی
پلی بک آهنگ بیکلام بسیار زیبای آتش دل معین با تنظیمی فابریک
پلی بک آهنگ بیکلام هوای خانه قمیشی بسیار زیبا واحساسی
پلی بک آهنگ بی کلام بسیار زیبا واحساسی چالوس از روزبه بمانی
پلی بک آهنگ بیکلام پوست شیر ابی
پلی بک آهنگ بیکلام برگ زرد ایرج مهدیان