لوگوی سایت
akse-film-Amoozeshi-300x273

پلی بکهای 6/8 قدیمی

مقابل اسم هر پلی بک علامت مثلث برای PLAY و علامت مربع فلشدار برای دانلود وجود دارد.
انتهای آخرین پلی بک این دسته ، شماره صفحات بعد وجود دارد
پلی بک آهنگ بیکلام ای همصدای پوران (تنظیم جدید)
پلی بک آهنگ بیکلام الفبا ایرج
پلی بک آهنگ بیکلام ۷ آسمون یساری
پلی بک آهنگ بیکلام خاطرخواه میدونم قدیمی (با تنظیم جدید)
پلی بک آهنگ بیکلام خسته ام من یساری
ایرج بیکلام دخترم
معما جواد یساری
یادته قرار گذاشتیم دل دیوونه
ساقی سرشار