لوگوی سایت
akse-film-Amoozeshi-300x273

پلی بکهای 6/8 قدیمی

مقابل اسم هر پلی بک علامت مثلث برای PLAY و علامت مربع فلشدار برای دانلود وجود دارد.
انتهای آخرین پلی بک این دسته ، شماره صفحات بعد وجود دارد
پلی بک آهنگ بیکلام یادته یه روز تنگ غروب عباس قادری
پلی بک آهنگ بیکلام گنج قارون آقا خودش خوب میدونه ایرج (تنظیم جدید و زیبا)
پلی بک آهنگ بیکلام نوستالوِژی زیبا ((میخونه))
پلی بک آهنگ بیکلام پرسون پرسون یواش یواش دلکش
پلی بک آهنگ بیکلام ای همصدای پوران (تنظیم جدید)
پلی بک آهنگ بیکلام الفبا ایرج
پلی بک آهنگ بیکلام ۷ آسمون یساری
پلی بک آهنگ بیکلام خاطرخواه میدونم قدیمی (با تنظیم جدید)
پلی بک آهنگ بیکلام خسته ام من یساری
ایرج بیکلام دخترم