لوگوی سایت
akse-film-Amoozeshi-300x273

پلی بکهای 6/8 قدیمی

مقابل اسم هر پلی بک علامت مثلث برای PLAY و علامت مربع فلشدار برای دانلود وجود دارد.
انتهای آخرین پلی بک این دسته ، شماره صفحات بعد وجود دارد
پلی بک آهنگ بی کلام مخور غصه عارف-نوستالِژی زیبا و ارجینال
پلی بک آهنگ بیکلام بی تو خستم امید با تنظیمی متفاوت و با کیفیت
پلی بک آهنگ بیکلام سلام من (ساقی) هایده
پلی بک آهنگ بیکلام قمارباز سوزان
پلی بک آهنگ بیکلام گنج قارون آقا خودش خوب میدونه ایرج (تنظیم جدید و زیبا)
پلی بک آهنگ بیکلام نوستالوِژی زیبا ((میخونه))
پلی بک آهنگ بیکلام پرسون پرسون یواش یواش دلکش
پلی بک آهنگ بیکلام ای همصدای پوران (تنظیم جدید)
پلی بک آهنگ بیکلام الفبا ایرج
پلی بک آهنگ بیکلام خاطرخواه میدونم قدیمی (با تنظیم جدید)