لوگوی سایت
akse-film-Amoozeshi-300x273

پلی بکهای 6/8 قدیمی

مقابل اسم هر پلی بک علامت مثلث برای PLAY و علامت مربع فلشدار برای دانلود وجود دارد.
انتهای آخرین پلی بک این دسته ، شماره صفحات بعد وجود دارد
پلی بک,آهنگ بیکلام شاد,اینه دنیا حمیرا
پلی بک شاد,آهنگ بیکلام شاد می زدم و لولم
پلی بک شاد ,آهنگ بیکلام شاد ,شب منتظرم باش,امیر شاملو
پلی بک شاد,آهنگ بیکلام شاد,دختر مردم شماعی زاده
پلی بک,آهنگ بیکلام نخلستان امان الله تاجیک و آغاسی بسیار زیبا و نوستالوژی
پلی بک,آهنگ بیکلام شاد,پرنده های دربدر(بهار) حمیرا
پلی بک, آهنگ بیکلام , یواش یواش سیاوش صحنه , نوستالوژی با احساس
پلی بک,آهنگ بیکلام بسیار زیبا و نوستالوژی , بخون قناری ایرج
پلی بک,آهنگ بیکلام بسیار زیبا و نوستالوژی,دل شده کاسه خون+پیرهن صورتی
پلی بک,آهنگ بیکلام ونوستالوِی تولد تولد ,تنظیم فابریک شماعی زاده